Skræddersyede naturlegepladser
Når leg og natur mødes

Troldehave

Vi skaber rammerne for sanselige udendørsoplevelser til børn,
som er værdifulde for deres udvikling og trivsel.

Krydderi & stemning

Sansehaver

Bålpladser

Vandleg

Legehuse

Musik & leg

Shelter

Trolde-ekspressen

Diverse

Vores vision

Oplevelser udendørs er værdifulde for børns udvikling og trivsel. Udendørs bliver fokus rettet mod omgivelserne:
vind, vejr, årstidernes skiften, lys og mørke ændrer sig igennem dagen og året. Når børn bevæger sig udendørs, bruger de deres sanser til at opleve. Det stimulerer deres nysgerrighed og fantasi. Legen sker i samspil med miljøet og får et uforudsigeligt og mere frit forløb.


Et udtryk for troldehavens vision er vor nyudviklede sansehave: her har vi målrettet sammensat en have, hvor barnet ikke kun kommer i kontakt med naturens elementer: jord, vand, luft og ild, men også får næring til hørelsen, synet. smags-, føle- og lugtesansen. Ved at elementerne i sansehaven vækker barnets nysgerrighed og interesse, bliver sanserne stimuleret og fortroligheden med naturens mangfoldighed øget.