Om Troldehave

Om Troldehave

Oplevelser udendørs er værdifulde for børns udvikling og trivsel. Udendørs bliver fokus rettet mod omgivelserne: Vind, vejr, årstidernes skiften, lys og mørke ændrer sig igennem dagen og året. Når børn bevæger sig udendørs, bruger de deres sanser til at opleve. Det stimulerer deres nysgerrighed og fantasi. Legen sker i samspil med miljøet og i et miljø, opbygget af naturens egne elementer, får legen et mere uforudsigeligt og frit forløb.